Är du intresserad av en plats på Solägget är du välkommen att ställa ditt barn i kö. Vi tar emot barn mellan
1 och 5 år och intag sker på hösten. Syskon har förtur. När det blir en plats ledig kontaktar köansvarig den familj som står på tur samt pratar med övriga familjer i kön om det finns intresse att stå kvar. Turordningen styrs av en köpolicy. Vi strävar efter en jämn fördelning när det gäller ålder och kön, men barngruppens sammansättning skiftar beroende på antal barn i kö, syskonförtur och andra omständigheter. Avgiften är för närvarande 600 kr/mån och barn, oavsett ålder, och betalas 12 månader per år.

För mer information om kön, lediga platser etc. kontakta köansvarig Maria, 073-709 99 21.
Det går också bra att lämna en intresseanmälan via formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Har du frågor kring verksamheten i stort hör gärna av dig till förskolechef Lena Kolak, 070-180 77 06.