Solägget är ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna gemensamt driver verksamheten och är arbetsgivare. Barngruppen består av 17 barn från 1 år upp till en skara nyfikna och världsvana femåringar.
För närvarande har vi fyra personal anställda. Varje dag arbetar även en eller flera föräldrar i verksamheten och förutom alla föräldrar, som barnen ofta kan både för- och efternamn på, möter de också far- och mor föräldrar, syskon, vänner och bekanta. Tillsammans skapar det en trygg miljö som hjälper barnen att möta världen.
Solägget har en uttalad vilja att aktivt verka för en hållbar utveckling, både när det gäller Soläggets dagliga drift och som en viktig värdegrund i all pedagogisk verksamhet med barnen.

Pedagogik
Solägget är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Så här beskriver pedagogerna verksamhetens inriktning:

”I vårt arbete att uppfylla läroplanens uppdrag utgår vi från ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en stark tilltro till människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Därmed blir pedagogiken en levande process som ständigt måste reflekteras, utvecklas och förändras. Pedagogens uppgift blir att vara medskapare, finna nya vägar  och intelligenta uppgifter, att skapa provokationer och att utmana, så att vi tillsammans kan se på världen på ett nytt sätt. Barn blir det vi ger dem möjlighet att bli. Allt är föränderligt och vi är alla del i den förändringen. Det finns alltid möjlighet till alternativa sätt att betrakta världen på. Därmed blir barns delaktighet och utforskande centrala ord för vår verksamhet. Det är en ständig utmaning att låta det synsättet påverka hela vår organisation, vår miljö och vårt material. Vår strävan är att allt som sker här på förskolan ska filtreras genom barnperspektivet.”

Mat & Miljö
Maten och miljön är en mycket viktig del av Solägget själ. Vi är KRAV-certifierade och grönsakerna hämtas till stor del från Ås Trädgård. All mat lagas på plats i Soläggs-köket av kocken som då och då får sällskap av yngre kockar. Det serveras inget kött men gärna fisk som emellanåt kommer från någon storfiskare i barngruppen. Den vegetariska maten gör barnen medvetna om nya smaker och det är en fröjd att se även de allra minsta ivrigt sträcka sig efter färgglada grönsaker på den lunchbuffé som dukas upp varje dag.

Soläggshuset är ursprungligen byggt för Waldorf-pedagogik med milda färger och naturmaterial. I den stora salen tronar den öppna spisen där elden vintertid sprakar tidiga morgontimmar. Under de senaste åren och i takt med att verksamheten gått ifrån Waldorf-pedagogik till att istället inspireras av Reggio Emilia har lokalerna anpassats och byggts om för att passa den nuvarande inriktningen. I och med att vi är ett föräldrakooperativ förändras verksamheten i takt med nya familjer och önskemål.

”Uterummet” lämnar stort utrymme för fantasi och kreativ utelek. Tomten är stor och innehåller många mindre rum; utkikspunkten ovanför jordkällaren, sandlådan under stora trädet, trädgården med grönsakslandet och bärbuskarna, den stora kåtan där vi äter mellis på vintern och bäcken där vårens första smältvatten inbjuder till lek. På vintern lockar pulkabacken, skidspåret som snirklar sig någon kilometer runt ägorna och skridskobanan som fått ny belysning. Barnen är ute stora delar av dagen, året om, och följer årstidsväxlingar och allt spännande som naturen erbjuder.

Ur miljöpolicyn:
Vi köper i huvudsak ekologiskt framställda matvaror. En stor andel av inköpen görs lokalt, t.ex. ekologiska grönsaker från Ås trädgård. Vi använder inga hel- eller halvfabrikat i köket. Vi serverar inte rödlistade fiskarter enligt Världsnaturfonden och inga livsmedel som är märkta att de är framställda med GMO. Vi arbetar systematiskt för att minska antalet tillsatser i maten, utöver de som godkänns i KRAV-reglernas bilaga 3, liksom för att öka andelen KRAV-certifierade råvaror.
Inredningen på Solägget är så lånt det går fri från konstgjorda material. Vi använder miljömärkta rengörings- tvättmedel och handtvål, om möjligt parabenfri.

Tillsammans
På Solägget är du delaktig i ditt barns vardag och har möjlighet att påverka verksamheten, i stort och smått. Det är en förmån som den kooperativa formen erbjuder. Du är också arbetsgivare med ansvar för drift, ekonomi, personal etc. tillsammans med övriga familjer enligt devisen – uno per tutti – en för alla, alla för en.

Verksamheten drivs av en styrelse där ordförande har det yttersta, juridiska ansvaret. Varje familj gör minst två år i styrelsen. Varje månad (ca 9 ggr/år) samlas alla familjer till stormöte som är det beslutande organet. Stormötet kan hänskjuta frågor till styrelsen samt ge styrelsen mandat att besluta i vissa frågor. Till stöd och hjälp för kooperativets medlemmar finns Soläggets stadgar samt policies för bland annat miljö, mat, inköp och köhantering.

Varje familj gör också ett antal timmar i verksamheten, i snitt 50-55 timmar/termin, men det skiftar beroende på hur många familjer vi är. Arbetet fördelas mellan tid i barngrupp och mellis/städ. Utöver det tilldelas varje familj ett eller flera ansvarsområden; det kan vara att sanda in grönsaker på hösten, ansvar för trädgård och land, städrutiner, komposthantering, tvätt av textilier, marknadsföring eller annat. Vår och höst har vi gemensamma städ- och fixardagar då vi får mycket praktiskt gjort, och som ofta avslutas med fest för de vuxna.  

Personal
VI är stolta över våra pedagoger. Med kunskap och engagemang, värme och närvaro lotsar de barnen genom den lärande miljö som förskolan är idag. För närvarande består personalgruppen av tre pedagoger och en kock. Utöver ordinarie personal har vi ett antal kompetenta vikarier som hjälper til vid sjukdom och ledighet.

Lena Kolak, förskolechef och pedagog
Federica Piccolo, kock och barnskötare